TU Delft Library en Copernicus Publications sluiten OA contract

Om het publiceren in Open Access eenvoudiger te maken voor wetenschappers benut TU Delft Library budget uit het Open Access fonds voor OA publicaties bij Copernicus

Dit budget zal worden aangewend om alle publicaties in 2015 te financieren van auteurs die verbonden zijn aan de TU Delft als corresponding author en waar verwerkingskosten voor verschuldigd zijn. Zodoende hoeven Delftse auteurs zich geen zorgen meer te maken over de financiele afhandeling.

Copernicus geeft sinds 1993 Open Access tijdschriften uit waaronder de voor TU Delft belangrike titels HESSDWES en Mechanical Sciences

Zie het gezamenlijke persbericht

140 artikelen open access door Springer deal

Op basis van de overeenkomst die de Nederlandse universiteiten met Springer hebben gesloten zijn in januari 2015 meer dan 140 artikelen van Nederlandse wetenschappers in open access geplaatst op de site van Springer. Dagelijks wordt een aantal geaccepteerde artikelen geverifieerd waarvan een of meer medewerkers van de universiteiten auteur zijn.

Open Access symposium TU Eindhoven

Op 10 maart organiseert de Technische Universiteit Eindhoven onder de titel Opening up your research & results een Open Access symposium voor onderzoekers. De voertaal is Engels. Sprekers zijn o.a. Hans van Duijn, Daniël Lakens en Anthonie Meijers (TU/e), Cas Maessen, Christa Hooijer en Jos Engelen (NWO), Nicola Stead (PLOSone).

Visies open access publiceren

De onderhandelingen met Elsevier en Springer over publiceren in open access leveren verschillende reacties op. Aanleiding voor NRC Handelsblad om een uitgebreid achtergrondartikel over het onderwerp te publiceren op zaterdag 10 januari 2015. Het artikel is geschreven op basis van interviews met belanghebbenden, waaronder wetenschappers en onderhandelaars.

Meer informatie over het akkoord met Springer

Inmiddels (23 december 2014) is gedetailleerde informatie beschikbaar over de Open Access overeenkomst van de Nederlandse instellingen met uitgever Springer. Deze overeenkomst houdt in dat artikelen van aan een VSNU- of NFU-instelling verbonden (corresponding) auteurs in open access gepubliceerd zullen worden zonder kosten voor de auteur. Hoe een onderzoeker/auteur kan publiceren onder deze overeenkomst is te vinden op http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388 en op deze website (zie Springer Agreement 2015-2016)

 

Detailed information about Springer Agreement

Detailed information about the Open Access agreement between the Dutch Universities and Springer is available now (December 23 2014). Under the Agreement, all articles published by corresponding authors affiliated with a Dutch VSNU or NFU member institution will be published in Open Access free of charge for the author. How to publish under this agreement a researcher/author can read on http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388 and on this website (see Springer Agreement 2015-2016)

Agreement with Springer about Open Access

Negotiations between VSNU and Springer have yielded an agreement in principle for 2015 and 2016. Instead of a paid subscription model, the publisher will now charge for the open access publication of articles in almost all hybrid Springer journals (1,500 titles). This concerns all articles by corresponding authors from institutions currently entering into the new agreement with Springer. Researchers will not have to pay article processing fees for these articles.

Source: Open Access newsletter VSNU

Elsevier: onderhandeling hervat

Nadat de gesprekken tussen VSNU en Elsevier over abonnementsgelden voor tijdschriften begin november vastliepen op het onderwerp Open Access, heeft Elsevier een nieuw voorstel naar het VSNU-onderhandelingsteam gestuurd. Het huidige contract met Elsevier is met één jaar verlengd, waardoor wetenschappers die nu toegang hebben tot Elsevier-tijdschriften deze toegang gedurende de onderhandeling  behouden.

Bron: OA-nieuwsbrief VSNU

Nieuwsbrief rond Big Deal onderhandelingen gestart

Open Access vormt een belangrijk, zo niet cruciaal onderdeel van de huidige onderhandelingen tussen de VSNU en enkele grote uitgevers over abonnementsgelden voor tijdschriften: de zogenaamde Big Deal besprekingen met Elsevier, Springer, Wiley, Oxford University Press en Sage. Om wetenschappers en bestuurders te informeren over het verloop van deze onderhandelingen is VSNU met een OA-Nieuwsbrief gestart. Abonneren kan via e-mail. Uiteraard zal het belangrijkste nieuws ook op deze pagina verschijnen.

 

Akkoord met Springer 2015-2016 over Open Access

VSNU heeft met uitgever Springer een principe-akkoord bereikt voor 2015 en 2016. Universiteiten betalen voortaan niet meer voor abonnementen, maar voor Open Access publicatie van artikelen in nagenoeg alle Springer tijdschriften (1.500 titels). Het betreft alle artikelen van auteurs van alle instellingen die nu de overeenkomst aangaan. Een vergoeding per artikel is niet meer nodig.

Bron: OA-nieuwsbrief VSNU

Akkoord met Springer 2015-2016 over Open Access

VSNU heeft met uitgever Springer een principe-akkoord bereikt voor 2015 en 2016. Universiteiten betalen voortaan niet meer voor abonnementen, maar voor Open Access publicatie van artikelen in nagenoeg alle hybride Springer tijdschriften (1.500 titels). Het betreft alle artikelen van auteurs van alle instellingen die nu de overeenkomst aangaan. Een vergoeding per artikel is niet meer nodig.

Bron: OA-nieuwsbrief VSNU, Q&A

Newsletter on Big Deal negotations

Open Access is an important, if not crucial part of the current negotiations between VSNU and major publishers about journal subscription fees: the so-called Big Deal talks with Elsevier, Springer, Wiley, Oxford University Press and Sage. To inform researchers and university administrators about the developments, VSNU initiated an Open Access Newsletter. To subscribe to this newsletter, please email

Springer and universities take key step towards open access

The Springer publishing group and the Dutch universities have reached a negotiation agreement on the transition to open access. Both parties see open access publishing as the road to the future. ‘We’re confident that this agreement with Springer marks a key step in the right direction’, said Koen Becking, president of Tilburg University and chief negotiator for the Association of Universities in the Netherlands (VSNU). ‘It means scientists in the Netherlands will be able to publish in open access format in existing Springer journals, while retaining reading privileges to these journals as well.’

For more information, see the press release on the website of the VSNU.

 

Onderhandelingen tussen Elsevier en universiteiten vastgelopen

Universiteiten willen stap zetten naar vrij toegankelijke publicaties

De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en uitgeverij Elsevier over abonnementsgelden en open access zijn vastgelopen. De universiteiten willen in lijn met het beleid van het ministerie van OCW dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met de uitgevers. Elsevier is afgelopen week met een voorstel gekomen waarin op geen enkele manier wordt ingegaan op deze noodzakelijke verandering. De universiteiten hopen dat Elsevier alsnog met een aangepast voorstel komt. ‘We gaan onze onderzoekers vanaf nu informeren over de gevolgen van deze patstelling’, aldus Gerard Meijer, voorzitter Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderhandelaar namens de VSNU.

Zie het volledige persbericht van de VSNU en factsheet Open Access