“Internet jako dobro wspólne” Justyny Hofmokl

Dodali?my dzi? do naszej kolekcji ksi??k? Justyny Hofmokl “Internet jako dobro wspólne”. Ksi??ka ukaza?a si? drukiem w 2008 roku nak?adem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.
Justyna Hofmokl pisze o swojej ksi??ce tak:
Ksi??ka “Internet jako dobro wspólne” to efekt mojej kilkuletniej pracy nad doktoratem w Szkole Nauk Spo?ecznych PAN. Jej g?ównym tematem s? …