Open Acces als belangrijk middel om het vertrouwen in de wetenschap te bevorderen

25 maart 2014 – Sander Dekker ziet open acces als belangrijk middel om het vertrouwen in de wetenschap te bevorderen. Al die onderzoeken in de ‘journals’ daar kun je als burger niet bij want dan stuit je op een betaalmuur, stelt Dekker. “Terwijl al die onzin van die kwakzalvers wel gratis toegankelijk is.”

In het Amsterdamse NEMO ging Sander Dekker aan de hand van twee maatschappelijke casussen die veel onrust hebben veroorzaakt – schaliegas en vaccinatie tegen baarmoederhalskanker – in discussie met wetenschappers en beleidsmakers.  Hoe kunnen zij er gezamenlijk voor zorgen dat de wetenschap niet wordt misbruikt? En wanneer is onderzoek nog betrouwbaar en onafhankelijk? Dit waren de meest prangende vragen die op tafel lagen bij het tweede debat in de reeks die OCW samen met het Rathenau Instituut en de WRR organiseert.