Onderhandelingen tussen Elsevier en universiteiten vastgelopen

Universiteiten willen stap zetten naar vrij toegankelijke publicaties

De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en uitgeverij Elsevier over abonnementsgelden en open access zijn vastgelopen. De universiteiten willen in lijn met het beleid van het ministerie van OCW dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met de uitgevers. Elsevier is afgelopen week met een voorstel gekomen waarin op geen enkele manier wordt ingegaan op deze noodzakelijke verandering. De universiteiten hopen dat Elsevier alsnog met een aangepast voorstel komt. ‘We gaan onze onderzoekers vanaf nu informeren over de gevolgen van deze patstelling’, aldus Gerard Meijer, voorzitter Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderhandelaar namens de VSNU.

Zie het volledige persbericht van de VSNU en factsheet Open Access