TU Delft Library en Copernicus Publications sluiten OA contract

Om het publiceren in Open Access eenvoudiger te maken voor wetenschappers benut TU Delft Library budget uit het Open Access fonds voor OA publicaties bij Copernicus

Dit budget zal worden aangewend om alle publicaties in 2015 te financieren van auteurs die verbonden zijn aan de TU Delft als corresponding author en waar verwerkingskosten voor verschuldigd zijn. Zodoende hoeven Delftse auteurs zich geen zorgen meer te maken over de financiele afhandeling.

Copernicus geeft sinds 1993 Open Access tijdschriften uit waaronder de voor TU Delft belangrike titels HESSDWES en Mechanical Sciences

Zie het gezamenlijke persbericht