Belangrijke aanpassing auteurswet op komst

Op donderdag 12 februari 2015 is in de Tweede Kamer het amendement van het lid Taverne aangenomen. Op basis hiervan geeft de Auteurswet binnenkort wettelijk invulling aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen.