Auteurswet aangepast

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het amendement van het lid Taverne aangenomen. Op basis hiervan geeft de Auteurswet nu wettelijk invulling aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen. Het wetsvoorstel is per 1 juli 2015 in werking getreden.

De wetswijziging is van belang voor alle wetenschappelijke auteurs in dienst van Nederlandse universiteiten. De essentie is dat wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid heeft plaatsgevonden, na verloop van een redelijke termijn door de auteur in open access geplaatst mogen worden. Van dit recht kan door de auteur geen afstand meer worden gedaan. Universitaire medewerkers hoeven dit recht dus niet meer te bedingen of voor te behouden in overeenkomsten met uitgevers, waarop de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Na de wetswijziging hebben en houden ze het automatisch. Met de uitgever hoeven ze alleen nog overeenstemming te bereiken over wat een ‘redelijke termijn’ is.