Eerste stap boycot Elsevier

De Nederlandse universiteiten hebben hun plan in werking gesteld om ’s werelds grootste wetenschappelijke uitgever Elsevier te boycotten. De eerste stap hebben ze nu gezet: wetenschappers die (hoofd)redacteur zijn bij een van de 2.200 Elseviertijdschriften zijn de afgelopen weken benaderd met de vraag of ze willen overwegen hun functie neer te leggen. Het gaat om 46 hoofdredacteuren en 835 redacteuren.

Aanleiding is de aanhoudende onenigheid over een nieuw te sluiten tijdschriftencontract. Het huidige contract loopt eind dit jaar af. Beide partijen staan nog steeds “mijlenver” uit elkaar. Het twistpunt is de mogelijkheid om artikelen al dan niet volgens de principes van open access aan te bieden.

Zie het artikel in NRC (betaalmuur).